Sensorisk massage

Sensorisk massage defineres som en aktivitetsform for foden, der er sammensat af følgende tre delelementer:


Det er det konstante og vedvarende samspil mellem de tre elementer, der får sensorisk massage til at give en kraftig og omgående positiv ændring af en række forhold i relation til både belastningen af foden og bevægeapparatet samt til blodomløbet.


MEDICOVI's sensoriske vandfyldte massagesål er udviklet i overensstemmelse med den medicinske viden, som forefindes på Laboratoriet for funktionel Anatomi og Biomekanik, Københavns Universitet, som sammen med Sanse-Motorisk Interaktion, Ålborg Universitet, har testet MEDICOVI-sålernes sensoriske massagegivende effekt.

Tilbage